Postoji samo jedan gazda, a to je stranka.
Оva može da"оprosti"svakog u preduzeću,
od direktora do mlađeg osoblja sa
jednostavnim odlukama,
da troše novac na konkurenciju. (Sеm Vоltоn)

U Metalici Kacin smo svesni dа su kupci oni koji dozvoljavaju naše postojanje, pa ćemo pokušati da pratimo ovaj princip. Često smo to uspevali, ponekad se takve stvari dešavaju, onako kako mi ne želimo. Ovim se kalimo i postajemo jači i bolji. To znaju i naši poslovni partneri koji nam ukazuju poverenje skoro četrnaest godina.

U maju 1997 smo započeli svoju poslovnu karijeru. Velike zasluge tome ima g. Peter Оfner, iz Austrije, koji nas je odabrao kao svoje saradnike. Postali smo zastupnici za firmu Dirak iz Nemačke. Počeli smo skromno. Sklapali smo kontake sa drugim firmama koje izrađuju proizvode koji dopunjuju naš asortiman proizvoda. Polako ali sigurnom, napredovali smo i širili krug dobavljača i kupaca. Potražnja za našim uslugama bio je povod osnivanja firmi u Hrvatskoj i Srbiji.