ZATEZNI ZATVARAČI, KUKE, OBUJMICE

Zatvarači najrazličitijih oblika. Obujmice za cijevi, kopče, bočni zatvarači, zatvarači za prikolice, kutni zatvarači, zatvarači na preklop, opružni zatvarači, zatvarači sa kopčanjem, zatvarači sa polugom za brzo otpuštanje i kopče uobičajeni su strojni elementi za različite namjene i primjene. Zatezač se sastoji od zatezača i kopče, obujmnica od  zatezača i pritezne trake. Isporučujemo ih u različitim oblicima, veličinama i materijalima. Često su prodajni artikli površinski pocinčani ili sirovi sa nezaštićenom površinom za zavarivanje i naknadno farbanje. Za zahtjevnije ugradnje preporučuje se upotreba nehrđajućih artikala od  INOX materijala, bilo AISI304 ili AISI316.

Brze stezaljke imaju odlučujuće prednosti zahvaljujući upotrebi principa zatezanja:

  • Poluga za stezanje se otvara kako bi se u potpunosti oslobodila radna površina tako da se radni predmet može lako ukloniti i/ili postaviti (slika 1).
  • Malo pomjeranje kontrolne poluge je dovoljno da se poluga za stezanje približi radnom predmetu. Raspored tri osovine (slika 2) pokazuje kako se sila prenosi sa upravljača na steznu ruku.
  • U položaju na slici 3, kada su tri osovine poravnate, postiže se maksimalna sila stezanja (mrtvo središte radilice). Intenzitet sile ovisi od:
    1) Sila koja djeluje na kontrolnu polugu.
    2) Položaja potisnog zavrtnja na poluzi za stezanje. Pošto nije moguće odrediti silu radnika na polugu, sila stezanja Fs je u tabelama naznačena samo za pneumatske stezaljke. U položaju maksimalne sile (slika 3), ravnoteža stezanja je nestabilna, jer suprotne sile koje djeluju na polugu stezanja mogu da olabave stezaljku.
  • Ako u položaju stezanja mrtvi centar poluge prelazi određenu granicu (slika 4), stezna poluga se zaustavlja pomoću fiksnog limitera i na taj način dobija sigurno i pouzdano stezanje.

Sila koju stega može da preuzme u zatvorenom položaju bez trajne deformacije naziva se Fh sila držanja. Ovo ovisi od veličine i geometrije stezaljke. Tabele pokazuju maksimalnu silu držanja Fh stezaljki, uključujući faktor sigurnosti. Sve sile su prikazane u daN =10 N = 1 Kg.